tel. +48 77 555 41 80
poniedziałek-piątek. 9:00 - 21:00 sobota 10:00-18:00
Facebook

REGULAMIN SERWISU www.Autokarowe-Bilety.com

Art. 1. Definicje
1.1. Portal – serwis internetowy www.Autokarowe-Bilety.com Właścicielem Portalu jest  jest MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK z siedzibą w Raciborzu, 47-400, przy ul. Plac Dworcowy 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000008752, NIP 6391001075, REGON: 272024107. Nazwa oraz treści Portalu podlegają ochronie prawnej.
1.2. Klient – osoba korzystająca z Portalu, Telefonicznego Centrum Obsługi. Klient może być także określany jako Pasażer.
1.3. Rezerwacja – zamówienie biletu powodujące zarezerwowanie miejsca w autokarze.
1.4. Zakup biletu – opłacenie rezerwacji przez Klienta. Bilet zostaje wystawiony z chwilą zaksięgowania wpłaty.
1.5. Bilet – bilet autokarowy zakupiony w Portalu.

Art. 2. Postanowienia ogólne
2.1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
2.2. Każdy Klient zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.3. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez podmioty trzecie a dostępnych w Portalu jest transakcją jednostkową i podlega warunkom ustalonym przez te podmioty.
2.4. MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK działa w charakterze agenta tych linii autokarowych – podmiotami świadczącymi usługi autokarowe wobec Klienta oraz ponoszące odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi przewozu będą konkretne linie autokarowe w imieniu i na rzecz których działa MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego jak również na bilecie doręczonym Klientowi.
2.5. Stronami umowy przewozu jest zawsze konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca świadczący usługi przewozu autokarowego będące przedmiotem umowy oraz Klient. Zawierane za pośrednictwem portalu www.Autokarowe-Bilety.com umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców z którymi umowę zawiera Klient i taryf autokarowych tych przewoźników.

Art. 3. Bilet
3.1. Bilet jest imiennym dokumentem upoważniającym do przejazdu na wybranej trasie, w wybranym terminie, z wybranym przewoźnikiem autokarowym.
3.2. Każdy bilet na przejazdy dłuższe niż 50 km jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów prawa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
UBEZPIECZENIA
ZNIŻKI
FORMY PŁATNOŚCI
Copyright © 2012-2017 www.Autokarowe-Bilety.com